PKK DESA

STRUKTUR KEPENGURUSAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA ( PKK ) TINGKAT DESA
DESA KARANGNANAS - KECAMATAN SOKARAJA
KABUPATEN BANYUMAS
PERIODE 2013-2019
 
 
No N a m a Tempat/ Tanggal Lahir Pendidikan Jenis Alamat Kedudukan
Kelamin RT/RW  
1 2 3 4 5 6 7
1 Maryanti Jogyakarta, 16/07/1961 S.1 Pr. 02/07 Ketua I
2 Narsiti Banyumas, 22/12/1951 SLTA Pr. 03/04 Ketua II
3 Tri Darwati Banyumas, 26/09/1975 SLTA Pr. 01/08 Ketua III
4 Wahyuni Banyumas, 23/03/1984 SLTP Pr. 02/04 Sekretaris I 
5 Titin Ambar DR Banyumas, 11/05/1973 SLTA Pr. 05/03 Sekretaris II
6 Sriningsih Banyumas, 22/07/1965 SLTA Pr. 06/02 Bendahara I
7 Hj. Ai Rahmah Sukabumi, 10/07/1969 S.1 Pr. 02/08 Bendahara II
               
1 Nasilah Banyumas, 05/08/1948 D.III Pr. 04/01 POKJA I
2 Winarni Banyumas, 30/01/1964 D.III Pr. 02/01 "
3 Suparti Banyumas, 08/06/1970 SLTP Pr. 07/02 "
4 Ening Widiastuti Banyumas, 04/08/1963 SLTA Pr. 02/04 "
5 Sundari Banyumas, 23/04/1968 SLTA Pr. 02/07 "
               
1 Sri Sumaryanti Banyumas, 29/03/1979 S.1 Pr. 03/04 POKJA II
2 Diah Handarini Banyumas, 05/07/1968 S.1 Pr. 05/05 "
3 Suparti Banjarmasin, 26/04/1957 SLTA Pr. 01/08 "
4 Dewi Siti Maesaroh Banyumas, 28/10/1975 SLTA Pr. 06/02 "
5 Suwarti Banyumas, 12/04/1962 S.1 Pr. 03/05 "
               
1 Sumarti Banyumas, 09/01/1956 SLTA Pr. 04/01 POKJA III
2 Surtiyah Banyumas, 25/02/1963 SLTA Pr. 03/04 "
3 Purwanti Banyumas, 10/02/1985 SLTA Pr. 01/02 "
4 Sumirah Banyumas, 08/02/1972 SLTA Pr. 01/05 "
5 Darsini Banyumas, 31/12/1966 SLTA Pr. 06/05 "
               
1 Suparti Jakarta, 20/11/1963 SLTA Pr. 04/05 POKJA IV
2 Fitriani Banyumas, 23/05/1979 SLTA Pr. 04/03 "
3 Eli Kuntarti Banyumas, 03/05/1972 SLTA Pr. 03/05 "
4 Surip Banyumas, 10/04/1971 SLTP Pr. 06/03 "
5 Sumarni Banyumas, 07/08/1971 SLTP Pr. 04/01 "
               


 

STRUKTUR KEPENGURUSAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA ( PKK )TINGKAT RW DESA KARANGNANAS - KECAMATAN SOKARAJA 
KABUPATEN BANYUMAS
 
No Nomor Nomor  Nama Tempat/ Tanggal Lahir Pendidikan Alamat Kedudukan
Urut RW Pengurus RT/RW
1 01 I 1 Alih Suhesti Banyumas, 19/11/1968 SLTA 04/01 Ketua
      2 Sri Hartini Banyumas, 05/09/1963 SLTA 02/01 Sekretaris  
      3 Ening Tyastuti Banyumas, 04/03/1955 S.1 01/01 Bendahara
      4 Sri Sutari Banyumas, 20/09/1954 S.1 03/01 Anggota
                   
2 02 II 1 Rohyati Banyumas, 18/07/1961 S.1 04/02 Ketua
      2 Susilaningsih Banjarnegara, 06/10/1968 SLTA 04/02 Sekretaris  
      3 Sumarti Banyumas, 06/07/1979 SLTA 08/02 Bendahara
      4 Rumilah Banyumas, 27/07/1974 SLTA 02/02 Anggota
                   
3 03 III 1 Suci Priyatini Banyumas, 16/09/1980 SLTA 05/03 Ketua
      2 Eka Prasetyaningsih Banyumas, 25/02/1981 SLTA 02/03 Sekretaris  
      3 Sumaryati Kendal, 10/10/1965 D.1 02/03 Bendahara
      4 Sugiyarti Banyumas, 07/07/1969 S.1 05/03 Anggota
                   
4 04 IV 1 Siti Maemunah Banyumas, 27/05/1957 SLTA 02/04 Ketua
      2 Sri Yuliati Banyumas, 30/07/1963 S.1 02/04 Sekretaris  
      3 Bernadetta Irwanti A Jakarta, 08/08/1983 SLTA 05/04 Bendahara
      4 Supiyati Banyumas, 06/04/1962 SD 01/04 Anggota
                   
5 05 V 1 Miswati Banyumas, 06/02/1965 SLTA 06/05 Ketua
      2 Siti Yuliah Banyumas, 01/01/1976 SLTA 03/05 Sekretaris  
      3 Watini Banyumas, 22/11/1960 SLTA 04/05 Bendahara
      4 Siti Yuliah Banyumas, 15/01/1975 S.1 04/05 Anggota
                   
6 06 VI 1 Dewi Nur Kusuma P Banyumas, 10/09/1968 SLTA 06/05 Ketua
      2 Melianta BR Barus Medan, 19/06/1977 SLTA 02/06 Anggota
      3 Tarminah Pemalang, 31/12/1964 SLTA 02/06 Bendahara
      4 Sadiyem Kebumen, 17/08/1952 SLTP 06/05 Anggota
                   
7 07 VII 1 Sri Tularsih Wonosobo, 15/02/1964 SLTP 02/07 Ketua
      2 Daryanti Banyumas, 16/07/1969 SLTA 02/07 Sekretaris  
      3 Sutarti Banyumas, 10/07/1964 SLTA 03/07 Bendahara
      4 Musrifah Banyumas, 15/02/1952 S.1 04/07 Anggota
                   
8 08 VIII 1 Sainem Banyumas, 05/01/1961 SLTP 01/08 Ketua
      2 Kustinah Slawi, 09/12/1955 SLTA 02/08 Sekretaris  
      3 Sudarni Banyumas, 13/06/1980 SLTA 02/08 Bendahara
      4 Karsiti Banyumas, 02/02/1977 SLTA 02/08 Anggota